Home Kala Alexander Surf Fight | West Side Oahu | Makaha Surf Fights Hawaii - Kala Alexander & Eduardo Bassetto

Surf Fights Hawaii – Kala Alexander & Eduardo Bassetto

Surf Fights Hawaii - Kala Alexander & Eduardo Bassetto

Surf Fights Hawaii – Kala Alexander & Eduardo Bassetto